Archer - safesqr | we make your cybersec
Istniejąca od 2001 roku firma, która dwa lata później zaprezentowała swój wiodący produkt służący zarządzaniu tożsamością, zgodnością i ryzykiem. Światowy lider w tym obszarze. Archer umożliwia organizacjom zarządzanie ryzykiem na jednej platformie zarówno w modelu On-Premise, jak i SaaS. Zapewnia szybkie wdrażanie standardów i najlepszych praktyk w zakresie zaawansowanego zarządzania ryzykiem, podejmowania świadomych decyzji i zwiększania wydajności biznesowej. Celem firmy jest zapewnianie organizacjom platformy do zarządzania ryzykiem, która stanowi spójny system do zidentyfikowania, planowania, zarządzania oraz łagodzenia i unikania ryzyka.

Rozwiązania

Archer Cyber Incident & Breach Response

Archer Cyber Incident & Breach Response umożliwia ustalania priorytetów w obsłudze zdarzeń i wdrażanie procesów wspomagających skuteczną eskalację i zarządzanie incydentami. Umożliwia ustalanie zautomatyzowanych reguł obsługi incydentów, obniżających zaangażowanie zespołu bezpieczeństwa do minimum.

Archer IT Security Vulnerabilities Management

Archer IT Security Vulnerabilities Management umożliwia zespołom ds. bezpieczeństwa identyfikowanie i ustalanie priorytetów zagrożeń oraz luk w zabezpieczeniach w oparciu o poziom ryzyka dla firmy. Zespoły te mogą również proaktywnie zarządzać zagrożeniami, łącząc kontekst biznesowy zasobów, wyniki oceny podatności na zagrożenia i kompleksowy przepływ pracy w jedno miejsce.