Broadcom - safesqr | we make your cybersec
Firma z główną siedzibą w San Jose w Kalifornii. Zajmuje się projektowaniem, rozwijaniem i dostarczaniem szerokiej gamy rozwiązań wspierających infrastrukturę firm. Obsługuje kluczowe rynki w zakresie centrów danych, sieci, oprogramowania, łącz szerokopasmowych, pamięci masowych i przemysłowych. Rozwiązania Broadcom ukierunkowane są na automatyzację, monitorowanie i zapewnianie bezpieczeństwa. Firma łączy swoją globalną skalę, głębię inżynieryjną, szeroką różnorodność produktów, aby dostarczać wiodące w swojej kategorii rozwiązania w zakresie oprogramowania półprzewodnikowego i infrastrukturalnego, dzięki czemu jego klienci mogą budować i rozwijać odnoszące sukcesy firmy w stale zmieniającym się środowisku.

Rozwiązania

Symantec SSLV

Rozwiązanie oferujące pełną widoczność i kontrolę zaszyfrowanego ruchu bez konieczności zmiany architektury infrastruktury sieciowej. Pozwala dodać oparte na regułach funkcje zarządzania SSL i TLS do swojej architektury zabezpieczeń sieciowych i podnieść poziom cyberbezpieczeństwa sieci w Twojej organizacji.

symantec

CloudSOC CASB

CloudSOC CASB wspiera w zwalczaniu złośliwego oprogramowania w aplikacjach w chmurze, dzięki zabezpieczaniu danych na linii organizacja – dostawca rozwiązań chmurowych i sprawdzanie ich pod kątem polityk bezpieczeństwa w ramach przedsiebiorstwa.