NetIQ by OpenText - safesqr | we make your cybersec
Firma powstała w 1991 jako OpenText Corporation z siedzibą główną w Waterloo w prowincji Ontario w Kanadzie. Producenci rozwiązań wspierających cyberbezpieczeństwo oraz informatykę śledczą. W 2023 OpenText przejęło Micro Focus - istniejącego od 1976 roku producenta rozwiązań z rodziny NetIQ.

Rozwiązania

NetIQ Advanced Authentication

Narzędzie służące do uwierzytelniania wieloskładniowego, zastępujące tradycyjne uwierzytelnianie za pomocą loginu i hasła. Tym samym zapewnia Twojej organizacji skuteczną ochronę poufnych informacji.

NetIQ Identity and Access Management

Zaawansowana platforma służąca zarządzaniu tożsamością i dostępem, kontrolująca i monitorująca działania użytkowników oraz administratorów zgodnie z zasada bezpieczeństwa Zero Trust.