Palo Alto Networks - safesqr | we make your cybersec
Palo Alto Networks to istniejące od 2005 przedsiębiorstwo z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, której misją stało się wsparcie firm w detekcji oraz kontroli ruchu sieciowego, oparte na zautomatyzowanych, elastycznych rozwiązaniach. Jest jednym z współtwórców Cyber Threat Alliance – organizacji non-profit zrzeszającej firmy w celu zwiększenia poziomu światowego cyberbezpieczeństwa.

Rozwiązania

CORTEX XSOAR

Cortex XSOAR pozwala zwiększyć efektywność centrum operacji bezpieczeństwa SOC. Jego głównym zadaniem jest automatyzacja powtarzalnych czynności i procesów. Podstawową zaletą zastosowania platformy jest przyspieszenie czasu reakcji na incydenty oraz zapewnienie mechanizmów, które pozwalają na obsłużenie większej liczby zdarzeń bezpieczeństwa.

CORTEX XDR

Cortex XDR pozwala na wykrywanie zagrożeń to walka z czasem, do której potrzebna jest szybka korelacja informacji z różnych źródeł. Całościowy obraz sytuacji daje narzędzie Cortex XDR, które pozwala sprawnie zareagować na zagrożenia, skutecznie chroniąc punkty końcowe.

cortex-xdr

AutoFocus

AutoFocus to oparte na chmurze narzędzie, które pozwala na łatwą identyfikację krytycznych cyberataków i szybkie podejmowanie działań bez angażowania dodatkowych zasobów IT. Koreluje dane pochodzące z sieci wewnętrznej z informacjami dostępnymi na globalnych kanałach, aby zapewnić pełny wgląd w potencjalne zagrożenia.

CORTEX XSIAM

Cortex XSIAM to rozwiązanie pozwalające na centralizację danych na temat zdarzeń, wykrywanie zdarzeń, analizę zagrożeń oraz zarządzanie obszarem ataku.