Tenable - safesqr | we make your cybersec
Założona w 2002 roku firma z siedzibą w Columbii w stanie Maryland w USA. Głównym obszarem jej działalności jest wspieranie przedsiębiorstw w procesach zarządzania podatnościami - jest twórcą jednego z najpopularniejszych narzędzi służących skanowaniu podatnością, Tenable Nessus.

Rozwiązania

Tenable Cloud Security

Narzędzie zapewniające zespołom bezpieczeństwa pełny wgląd w środowisko chmurowe i wspierające w podejmowaniu decyzji biznesowych na podstawie istniejących ryzyk.

Tenable Identity Exposure

Bezagentowe rozwiązanie bezpieczeństwa, które pozwala na pełny wgląd w środowisko Active Directory, ustalenie priorytetów działania i zmniejszenie ryzyka oraz eliminację ścieżek potencjalnego ataku w infrastrukturze firmy.

Tenable Nessus

Nowoczesne rozwiązanie służące ocenie podatności na zagrożenia. Zabezpiecza infrastrukturę chmurową i umożliwia pełny wgląd w powierzchnię ataku.

Tenable Security Center

Narzędzie zapewniające kompleksowe zarządzanie lukami w zabezpieczeniach wraz z ciągłą oceną podatności sieci w czasie rzeczywistym. Umożliwia szybką identyfikację, analizę i priorytetyzację w działaniu wobec najbardziej krytycznych zasobów.

Tenable Vulnerability Management

Rozwiązanie, dzięki któremu uzyskasz oparty na ryzyku widok powierzchni ataku i szybko zidentyfikujesz oraz zbadasz najbardziej krytyczne zasoby i luki w zabezpieczeniach. Wbudowane narzędzia automatyczne oraz analityczne, a także wgląd w czasie rzeczywistym pomagają zrozumieć zagrożenia i proaktywnie ustalać priorytety działań naprawczych.