Archer IT Security Vulnerabilities Management - safesqr | we make your cybersec
Archer IT Security Vulnerabilities Management umożliwia zespołom ds. bezpieczeństwa identyfikowanie i ustalanie priorytetów zagrożeń oraz luk w zabezpieczeniach w oparciu o poziom ryzyka dla firmy. Zespoły te mogą również proaktywnie zarządzać zagrożeniami, łącząc kontekst biznesowy zasobów, wyniki oceny podatności na zagrożenia i kompleksowy przepływ pracy w jedno miejsce.

Klasa rozwiązania

Late,At,Night,Two,Men,Discuss,Blueprints,That,Are,Shown

Wyzwania cybersec

Nasza organizacja istnieje po to, aby tworzyć cyberbezpieczeństwo dla rozwoju Twojej organizacji. Zobacz, w jaki sposób możemy Cię wesprzeć.

Jak chronić firmę przed lukami w oprogramowaniu?

Archer

Istniejąca od 2001 roku firma, która dwa lata później zaprezentowała swój wiodący produkt służący zarządzaniu tożsamością, zgodnością i ryzykiem. Światowy lider w tym obszarze. Archer umożliwia organizacjom zarządzanie ryzykiem na jednej platformie zarówno w modelu On-Premise, jak i SaaS. Zapewnia szybkie wdrażanie standardów i najlepszych praktyk w zakresie zaawansowanego zarządzania ryzykiem, podejmowania świadomych decyzji i zwiększania wydajności biznesowej.
dowiedz się więcej