Jak monitorować i wykrywać zdarzenia w sieci firmowej? - safesqr | we make your cybersec

Wyzwanie

Stacje robocze w organizacjach są nieustannie poddawane próbom przełamania zabezpieczeń i przeprowadzania cyberataków. Dlatego każda firma stoi przed wymagającym wyzwaniem, jakim jest konieczność stałego monitorowania dużego ruchu sieciowego, aby na bieżąco być ze zdarzeniami i wykrywać zagrożenia.

W jednej z firm z branży medycznej funkcjonowało 700 stacji roboczych, które generowały duży ruch sieciowy. Aby zapewnić bezpieczeństwo teleinformatyczne firmie, konieczna stała się możliwość aktywnego monitorowania zdarzeń w sieci firmowej w czasie rzeczywistym do 60k EPS oraz do 20 Gbps ruchu sieciowego. Do identyfikacji wszystkich z nich w ramach istniejącej architektury bezpieczeństwa wymagany był zintegrowany klient.

AdobeStock_202457959

Rozwiązanie

Idealnym rozwiązaniem na tego rodzaju wyzwania jest system klasy SIEM, który jednocześnie pełnić będzie rolę platformy threat huntingowej. Tego typu rozwiązanie pozwala na monitorowanie, gromadzenie, raportowanie oraz zarządzanie logami. Dzięki niemu członkowie zespołu bezpieczeństwa mają pełny wgląd w to, co dzieje się w sieci w czasie rzeczywistym. To z kolei pomaga rozwiązać wiele wyzwań związanych z ochroną danych, wliczając w to rozpoznanie cyberataku.

Narzędziem, które realizuje tego typu zadania jest moduł NetWitness Logs w ramach platformy RSA NetWitness. Zapewnia on całościowy dostęp do wiedzy na temat sieci, wychodzącej poza standardowy SIEM.

AdobeStock_510856986

Efekty

Wdrożenie rozwiązania klasy SIEM zapewnia zabezpieczenie stabilności krytycznych procesów biznesowych, których naruszenie mogłoby spowodować straty finansowe i wizerunkowe. W przypadku wykrycia objawów ataku, zespół SOC otrzymuje w czasie rzeczywistym wszystkie informacje na temat zdarzenia. Dzięki temu jest w stanie szybko podjąć odpowiednie działania.

Co więcej, generowanie raportu zawierający pełen zrzut PCAP, ekstrakcję plików, rekonstrukcję wiadomości mailowych pozwala na dostarczenie Organowi Nadzorczemu kompleksowych informacji dotyczących incydentu.

Czekamy na Twoje pytania

Zapoznaj się z innymi wyzwaniami w obszarze: Wykrywanie i reakcja na zagrożenia

Zadbaj z nami o swoje cyberbezpieczeństwo