Jak zabezpieczać wrażliwe dane przed utratą i kopiowaniem? - safesqr | we make your cybersec

Wyzwanie

Od czasu wprowadzenia RODO, ochrona danych osobowych staje się jednym z kluczowych elementów działalności każdej organizacji. Nienależycie zachowane środki bezpieczeństwa mogą doprowadzić do nałożenia kary przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Rekordowa kara wynosiła prawie 5 milionów złotych*. Straty finansowe oraz wizerunkowe z kolei są w stanie podważyć stabilność organizacji, przyczynić się do zakończenia współpracy z klientami, a w konsekwencji do zamknięcia działalności.

Skutecznie przeprowadzony cyberatak jest w stanie doprowadzić do wycieku. W takim razie jak zabezpieczać wrażliwe dane przed utratą i kopiowaniem? Aby odpowiednio odpowiedzieć na wyzwania, należy najpierw wyróżnić elementy, przez które organizacja cechuje się szczególną wrażliwością na aktywność cyberprzestępców.

  • Brak ochrony szczególnie wrażliwych danych i plików.
  • Brak kontroli pracowników względem wynoszenia na zewnątrz wrażliwych plików.
  • Brak kontroli nad rozsyłaniem plików z klauzulą poufne.
  • Brak wiedzy i narzędzi, jak zabezpieczyć dokumenty firmowe podczas pracy z wykorzystaniem urządzeń prywatnych.
AdobeStock_493461991

Rozwiązanie

Aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie, konieczne jest spełnienie określonych wymagań. Narzędzie powinno przede wszystkim zapewniać ochronę danych krytycznych przed odkryciem zarówno celowym, wynikającym z przeprowadzenia cyberataku na infrastrukturę organizacji, jak i z prób wyniesienia przez pracownika danych na pendrive’ie, aby móc korzystać z nich na urządzeniu prywatnym. Kluczowa w tym przypadku jest również kwestia zunifikowania polityk prywatności.

Ważnymi kwestiami jest również pełna widoczność oraz kontrola nad przetwarzanymi informacjami. Dotyczy to przede wszystkim możliwości skanowania punktów końcowych oraz plików udostępnianych w sieci, a także pozostałych repozytoriów mogących zawierać wrażliwe informacje.

Tego typu wymagania są w stanie zaadresować narzędzia klasy DLP – Data Loss Prevention. Przykładem takiego rozwiązania jest Symantec Data Loss Prevention, za które odpowiada Broadcom.

AdobeStock_247511291

Efekty

Dzięki zastosowaniu rozwiązania klasy DLP biznes jest chroniony przed wyciekiem kluczowych informacji w firmie poprzez zaszyfrowanie danych w sposób uniemożliwiający odczytanie ich poza strukturą organizacji. W przypadku kiedy dochodzi do próby przesłania pliku z klauzulą poufne, narzędzia automatycznie identyfikują taką aktywność, a transmisja danych jest natychmiastowo przerywana i blokowana.

Rozwiązania DLP pozwalają również zidentyfikować oraz monitorować punkty końcowe organizacji o najwyższym stopniu ryzyka – także w kontekście czynności użytkownika, wliczając w to sposób, w jaki korzysta z danych.

Dzięki tak kompleksowym informacjom, z pomocą narzędzia klasy DLP firma jest w stanie zabezpieczać wrażliwe dane przed utratą i kopiowaniem. Minimalizuje to szanse na wszelkiego rodzaju straty wizerunkowe oraz błędy mogące prowadzić do odpowiedzialności karnej, pozwalając Twojemu biznesowi na bezpieczny rozwój.

Czekamy na Twoje pytania

*źródło: gdpr.pl

Zapoznaj się z innymi wyzwaniami w obszarze: Bezpieczeństwo danych i sieci

Zadbaj z nami o swoje cyberbezpieczeństwo