Jak chronić tożsamość wirtualną? - safesqr | we make your cybersec

Wyzwanie

Coraz większe natężenie ataków phishingowych oznacza również coraz częstsze kradzieże tożsamości wirtualnej. Zaimplementowanie prostego keyloggera może pozwolić cyberprzestępcy na przechwycenie listy loginów oraz haseł, a tym samym uzyskanie dostępów do zasobów, z których korzysta dany użytkownik. Inaczej mówiąc: logowanie się do zasobów korzystając wyłącznie z nazwy użytkownika oraz hasła to zdecydowanie za mało, aby skutecznie chronić tożsamość.

Wśród podstawowych wyzwań, z jakimi zmagają się firmy jest

  • Weryfikacja jednoskładnikowa
  • Nadmiarowe uprawnienia użytkowników
  • Brak narzędzi służących do zarządzania i automatyzacji dostępów do zasobów
AdobeStock_177641141

Rozwiązanie

Co należy zrobić, aby chronić tożsamość wirtualną? Podstawowym krokiem jest wdrożenie rozwiązań autentykacji wieloskładnikowej. Od uwierzytelniania dwuskładnikowego, w którym wymagany jest kod przesyłany dodatkowo na urządzenie mobilne użytkownika, po bardziej skomplikowane formy ochrony jak np. wykorzystywanie czytnika linii papilarnych obecnego w większości smartfonów. Co więcej, część z tych rozwiązań od strony użytkownika upraszcza cały proces, podczas gdy przełamanie zabezpieczenia przez cyberprzestępcę staje się dużo bardziej skomplikowane. Dlatego też istnieje spora szansa, że już na tym etapie myśl o włamaniu się do systemów zostanie porzucona. Rozwiązaniami MFA, które realizują to zadanie są SecurID SSONetIQ Advanced Authentication.

Dodatkowo ważne jest, aby chronić tożsamości użytkowników również na etapie samego dostępu do zasobów. Krótko mówiąc, dany pracownik powinien mieć dostęp tylko i wyłącznie do tych zasobów, która umożliwiają mu wykonywanie pracy i… do niczego więcej. Rozwiązania klasy Access Management pozwalają na łatwe zarządzanie oraz uwierzytelnianie tożsamości wirtualnej danego użytkownika, oparte w dużej mierze na rozwiązaniach automatycznych. Zadanie to zrealizować można poprzez SecurID Identity Governance oraz NetIQ Access and Identity Management.

AdobeStock_379447547

Efekty

Wprowadzone rozwiązania realizują politykę bezpieczeństwa w modelu zero trust. Oznacza ono, że każde połączenie, każdy użytkownik oraz każde IP uzyskujące dostęp do zasobów stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa firmy. Brak zaufania okazuje się bowiem najlepszym sposobem na odpowiednie zabezpieczenie zasobów firmowych. Wprowadzając rozwiązania MFA oraz AM organizacja jest w stanie skutecznie chronić tożsamość wirtualną swoich pracowników.

Czekamy na Twoje pytania

Zadbaj z nami o swoje cyberbezpieczeństwo